Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Tân Dân - Khoái Châu - Hưng Yên
Điện thoại di động: 0987215152
 23/03/20  Bản tin trường  15
LỊCH TRỰC PHÒNG, CHỐNG DỊCH CORONA KHU THỌ BÌNH - ĐỢT VIII
 23/03/20  Bản tin trường  14
THÔNG BÁOV/v cho phép học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19
 14/03/20  Bản tin trường  25
LỊCH TRỰC PHÒNG, CHỐNG DỊCH CORONA KHU THỌ BÌNH - ĐỢT VII
 14/03/20  Bản tin trường  21
THÔNG BÁOV/v cho phép học sinh tiếp tục nghỉ học                                                                         để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19
 10/03/20  Bản tin trường  26
THÔNG BÁOV/v cho phép học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19
 10/03/20  Bản tin trường  45
THÔNG BÁOV/v cho phép học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19
 09/03/20  Bản tin trường  12
LỊCH TRỰC PHÒNG, CHỐNG DỊCH CORONA KHU THỌ BÌNH - ĐỢT VI
 09/03/20  Bản tin trường  29
THÔNG BÁOV/v cho phép học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19
 07/03/20  Bản tin trường  47
BÁO CÁOV/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh dịch Covid-19